Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling: Koordinator for team program og produksjon

Foto: Andrea Rocha

Som et ledd i Sølvbergets utvikling, søker vi rådgiver i 100% fast stilling som koordinator for team program & produksjon. Til stillingen ligger ansvar for å koordinere drift og videreutvikling av Sølvbergets arrangementsvirksomhet. 

 

Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus 

Det kommunale foretaket Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, er byens best besøkte kulturinstitusjon. Virksomheten omfatter bibliotek, utstillinger, arrangement, litteraturfestivalen Kapittel og andre store prosjekt som Litteraturhus/ Kiellandsenter. Sølvberget er inne i en stor omorganiseringsprosess som er samlet inn under utviklingsprosjektet Nye Sølvberget. Her realiseres løsninger som gjør at vi fortsetter å være et relevant og godt tilbud til Stavanger og regionen. 

 

Team program og produksjon

Teamet består f.t av 6,2 årsverk, og er knyttet til større prosjekt og leveranser som festivalen Kapittel, Friby Stavanger, Sølvberget galleri og Nordisk barnebokkonferanse. I tillegg har teamet ansvar for kommunikasjon og markedsføring av Sølvbergets programvirksomhet. Arrangementsvirksomheten skal speile innbyggerne i Stavangers kunnskapsbehov enten det gjelder skjønnlitteratur, sakprosa, musikk, film, lærings- ellers verkstedsaktiviteter, og gi publikum en aktiv mulighet for medvirkning og deltakelse. 

Teamet jobber ut fra Sølvbergets gjeldende programstrategi, visjon og mål. Koordinator har ansvar for at teamet gjennomfører alle arrangement med høy kvalitet. Teamet har også ansvar for utleie av arenaer og benytter produksjonsverktøyet Webbusiness. Stillingen rapporterer til leder for fagsøyle Opplevelse. Det ligger ikke personalansvar til stillingen.

 

Stillingsbrøk, startdato og søknadsfrist

 • Fast stilling, heltid
 • Søknadsfrist: 20.11.2017
 • Stilling ledig fra: 01.01.2018

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere et bredt fagteam med kunnskap om ulike målgrupper, og aktivt bruke evaluering og brukerinnsikt i videreutvikling.
 • Ansvar for fordeling og delegering av arbeidsoppgaver i teamet.
 • Ansvar for at Sølvbergets arenaer er best mulig tilpasset programvirksomheten.
 • Være bindeledd mellom teamet, Sølvbergets øvrige team og ledelsen.
 • Sørge for at teamet har nødvendig produksjonskompetanse for gjennomføring av arrangementene enten ved bruk av interne eller eksterne ressurser.
 • Ha oversikt over lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, og kunne bruke dette i arbeidet.
 • Knytte til seg gode eksterne samarbeidspartnere som kan bidra til å styrke Sølvbergets brede nedslagsfelt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid kunnskap om gjennomføring av kulturarrangement
 • Dokumentert resultatoppnåelse fra tilsvarende stillinger eller roller
 • Beherske digitale arbeidsverktøy, og ha kjennskap til digitale produksjonsverktøy for arrangement
 • Forståelse for budsjett og økonomi
 • Erfaring med strategiarbeid, brukerinnsikt og målgruppeanalyse er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper om bibliotek og kulturlivet for øvrig

Utdanningsretning

 • Kultur og fritid

Utdanningsnivå

 • Høgskole/universitetsnivå

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stort engasjement for å oppnå målbare resultat
 • Solid evne til å prioritere, delegere og koordinere arbeidet i teamet
 • Strukturert, analytisk og strategisk
 • Klok, smidig og lyttende med evne til å navigere i en bred virksomhet
 • God balanse mellom kvalitative valg og evne til å finne effektive løsninger
 • Motiverende, inspirerende og raus med tilbakemeldinger

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner Stillingskode 853000 samt et funksjonstillegg for koordinatorfunksjonen
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Google+